måndag 26 juni 2017

Vandra omkring och göra gott

Vid ett tillfälle fick jag höra att "Ni kristna verkar ha det så lätt. Det är bara att tro på Jesus och så löser sig allt. Ni har liksom svar på allting." Mitt svar blev då och blir nu: Nej, våra liv blir inte alls enklare. Livet drabbar oss precis som alla andra. Men vi har något att hålla i när det svajar till. Och då är det skönt att veta att Gud vandrar med oss. Men vår relation med Gud måste vi vårda och ta hand om precis som alla andra relationer och en hjälp för mig i det är Bibeln. Och nej, vi har inte svar på allting. Men även där är Bibeln till stor hjälp och vägledning.

Igår var det den Helige Johannes döparens dag och en av texterna från den tredje årgångens läsning i den svenska evangelieboken talade särskilt till mig.

"Ni känner till det som har skett i hela Judeen, med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade: hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; Gud var med honom."
Apg. 10:37-38

Verserna är hämtade ur Petrus tal om hedningarna. Han har förstått att Gud inte gör skillnad på människor och tar till orda. Jag tycker att han ger oss den bästa sammanfattningen om Jesus. Med helig ande och kraft vandrade han omkring och gjorde gott.

Vad är det som hindrar oss att vandra omkring och göra gott?

Det är så lätt att glömma att vi behöver andens hjälp i vår vandring. Att kraften kommer därifrån. Även vi skulle kunna vandra omkring och göra gott med helig ande och kraft och likt Johannes bana väg för något större än oss själva. Ibland måste vi sätta oss själva i andra rummet och låta andra ta plats. Ibland behöver vi vara den som bereder vägen för andra. Och Gud är med oss i den vandringen.

"Gud, ditt folk är vandringsfolket. Själv du mitt ibland oss går. Du oss leder, du oss stärker, när vår väg blir lång och svår." Sv Ps 298
 

/Petronella




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar